martes, 26 de enero de 2010

XORNADA SOBRE A PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

DOG Nº 8. 14 DE XANEIRO DE 2010

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

"Resolución do 11 de xaneiro de 2010 pola que se convoca a Xornada sobre a protecciónj da legalidade urbanística".

1. Mecanismos de control preventivo. A licenza urganística municipal. A autorización urbanística autonómica para usos en solo rústico. A inspección e vixilancia urbanística.
2. A investigación de ilícitos urbanísticos.
3. A acción de reposición da legalidade urbanística por obras sen licenza urbanística ou sen autorización autonómica. A execución das ordes de demolición.
4. As infraccións urbanísticas. Persoas responsables. Sancións.
5. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Natureza xurídica. Integración dos concellos. Funcións. Estructura organizativa.
6. O plan de inspección urbanística para o ano 2010. Obxectivos. Actuacións priorotarias.
7. A disciplina urbanística.

Dada a importancia dos asuntos a tratar, decidimos asistir á Xornada, na nosa condición de "interesados en xeral" Fabián Estévez e máis eu (Francisco Díaz). "novas.egap@xunta.es".

CONCLUSIÓN: NINGUNHA NOVA QUE SALIENTAR, AGÁS A NOSA FELICITACIÓN Á DIRECCIÓN DA EGAP POLA PERFECTA ORGANIZACIÓN DA XORNADA.